O nas

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM:

Stwarzającym atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.

Zapewniającym stałą opiekę pedagogiczną podczas zajęć – zarówno w placówce jak i poza jej  terenem.    

Integrującym oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola.

Umacniającym więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.

Kształtującym właściwe postawy w stosunku do innych osób oraz zainteresowania najbliższym środowiskiem.

Wprowadzającym dzieci w świat wartości uniwersalnych.

Zapewniającym warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka.

Zapewniającym optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.