Ramowy rozkład dnia

I Część dnia

7.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci w oddziale III „Pszczółki”, gry i zabawy dowolne wg pomysłów i zainteresowań dzieci, zajęcia niekierowane.

8.00 Rozchodzenie się dzieci do swoich oddziałów

8.00 – 9.00 Czas do dyspozycji nauczyciela – praca indywidualna i zespołowa z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym  i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, czynności porządkowe, zabawy poranne, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30   Śniadanie

II Część dnia

Oddział III „Pszczółki”

9.30 – 10.00  Zajęcia kierowane: umysłowe, muzyczne, plastyczne, ruchowe, teatralne i inne, rytmika, język angielski, religia. Czynności sanitarno-higieniczne.

10.00 – 10.15  Drugie Śniadanie

10.15 – 11.30 Zabawy niekierowane, swobodne. Pobyt na świeżym powietrzu. Czynności sanitarno-higieniczne.

11.30 – 12.00  Obiad

 

Oddział I „Motylki”oddział II „Biedronki”:

9.30 – 10.00 Zajęcia kierowane: umysłowe, muzyczne, plastyczne, ruchowe, teatralne i inne, język angielski.

10.00 – 10.15 Drugie śniadanie

10.15 – 11.30  Zabawy niekierowane, swobodne. Pobyt na świeżym powietrzu, czynności samoobsługowe

11.30 – 12.00  Obiad

III Część dnia

Oddział I „Motylki”

12.00 – 14.00     Leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej 

 

Oddział II „Biedronki” i oddział III „Pszczółki”:

12.00 – 12.30  słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej  

12.30 – 14.00 czas do dyspozycji nauczyciela – praca indywidualna i zespołowa z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy dydaktyczne, gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne. Pobyt na świeżym powietrzu.

14.00 – 14.30 Czynności samoobsługowe. Podwieczorek

14.30 – 15.00 Zajęcia niekierowane, zabawy swobodne wg inwencji twórczej dzieci.

15.00 Przejście dzieci z oddziału I „Motylki” do oddziału II „Biedronki”

15.00 – 16.00 Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę, praca indywidualna, zespołowa praca z dzieckiem zdolnym, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

16.00 Przejście dzieci do oddziału III „Pszczółki”

16.00 – 17.00 gry i zabawy dowolne wg pomysłów dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domu.