Z okazji
 Dnia Edukacji Narodowej
 Dyrektor  Przedszkola Samorządowego nr 2 w Myślenicach składa

wszystkim NAUCZYCIELOM oraz wszystkim PRACOWNIKOM

najserdeczniejsze życzenia.

Dziękując za trud podejmowanej na co dzień pracy, życzę wiele

radości i sukcesów w pracy dydaktycznej, wytrwałości, cierpliwości

i energii w realizowaniu zawodowych i życiowych pasji.

Życzę, aby Wasza aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie 

w oczach wszystkich wychowanków i rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2
 w Myślenicach

 


II edycja projektu ekologicznego dla przedszkoli

Drodzy Rodzice!

Pora na działanie, podjęliśmy ekowyzwanie!

W tegorocznej edycji (2021/2022) skupimy się na podejmowaniu różnorodnych akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.

W każdym miesiącu (od września do maja) czeka na nas zadanie – wyzwanie do zrealizowania z grupą przedszkolaków.

Cele główne:

  • poszerzanie świadomości ekologicznej;
  • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 


Drodzy Rodzice!

  1. „Drużyna Kangura” dla zdeklarowanych dzieci :

 „Biedronki” oddział II – wtorki (od 05.10) w godz. 10.15 – 10.45

„Pszczółki” oddział III – wtorki (od 05.10) w godz. 10.45 – 11.15

 

  1. Robotyka dla zdeklarowanych dzieci :

„Biedronki” oddział II –  wtorki  (od 05.10) w godz. 16.00 – 17.00

„Pszczółki” oddział III – środy (od 06.10) w godz. 16.00 – 17.00

 

  1. Logorytmika dla zdeklarowanych dzieci :

„Motylki” oddział I – środy (od 06.10) w godz. 10.00 – 10.15

„Biedronki” oddział II –  środy (od 06.10)  w godz. 9.30 – 10.00

Logorytmika dla dzieci z odziału III – „Pszczółki” planowana jest od drugiego półrocza.