Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spiesz sie!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021r.

Główny Urząd Statystyczny

 


DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Myślenicach informuje,  iż Przedszkole pełni dyżur wakacyjny w okresie od 02. 08 – 31.08 2021 r. w godzinach od 7.00 – 17.00.

W miesiącu lipcu Przedszkole będzie zamknięte.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu (np. wypoczynkowego jak również macierzyńskiego, wychowawczego itp.).

Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Podstawą przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie przez Rodziców/opiekunów prawnych Karty zapisu dziecka  na dyżur wakacyjny  wraz z załącznikami: oświadczenie matki/opiekunki prawnej dziecka, oświadczenie ojca/opiekuna prawnego dziecka, upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, którą można pobrać w sekretariacie Przedszkola od 17.05.2021 r. (poniedziałek).

Karty zapisu dziecka  na dyżur wakacyjny  wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Przedszkola lub u wychowawców oddziałów w terminie od 24.05.2021 r. do 10.06.2021 r. godz. 14:00.

Jeśli rodzic/opiekun prawny zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdego przedszkola oddzielnie.

Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające  do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Myślenicach, a następnie dzieci z innych przedszkoli, które mogą być przyjęte tylko w przypadku wolnych miejsc.

W czasie dyżuru przewiduje się  zorganizowanie  jednej grupy liczącej 25 dzieci.

UWAGA!

W przypadku większej liczby dzieci chętnych na dyżur niż liczba miejsc dostępnych w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń, tj. data złożenia „Karty zapisu dziecka na dyżur wakacyjny” potwierdzona podpisem rodzica.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego  przyjmowane są z góry do dnia 10 sierpnia 2021r.

  

Z poważaniem,
Monika Tula

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Myślenicach

 

DYŻUR WAKACYJNY DLA PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

LP

Nazwa placówki oświatowej

Miesiąc dyżuru

 

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

lipiec

sierpień

1

Przedszkole Samorządowe Nr  1 w Myślenicach, ul. 3 Maja 98

2-20

1

25

2

Przedszkole Samorządowe Nr 2  w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 123

2-31

1

25

3

Przedszkole Samorządowe Nr 3  w Myślenicach, ul. Lipowa 2a

16-31

1

25

4

Przedszkole Samorządowe Nr 4  w Myślenicach, ul. B. Joselewicza 1

1-31

2

50

5

Przedszkole Samorządowe Nr 5  w Myślenicach, ul. Niepodległości 50

remont przedszkola

6

Przedszkole Samorządowe Nr 6  w Myślenicach, ul. Ogrodowa 7

2-31

3

75

7

Przedszkole Samorządowe Nr 7  w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 20

1-16

1

25

8

Przedszkole Samorządowe Nr 8  w Myślenicach, ul. S. Batorego 1a

1-31

3

75

9

Przedszkole Samorządowe w Bęczarce, Bęczarka 104

2-20

1

25

10

Przedszkole  Samorządowe w Borzęcie, Borzęta 368

2-31

1

25

11

Przedszkole  Samorządowe w Bysinie, Bysina 284

1-16

1

25

12

Przedszkole Samorządowe w Drogini, Droginia 20

1-19

1

25

13

Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie, Głogoczów 297

1-31

1

25

14

Przedszkole Samorządowe  w Jaworniku, Jawornik 172

2-20

1

25

15

Przedszkole Samorządowe w Jasienicy, Jasienica 48 A

16-31

1

25

16

Przedszkole Samorządowe w Osieczanach, Osieczany 100

1-31

1

25

17

Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni, Trzemeśnia 306

1-31

2

50

18

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach  oddział przedszkolny, ul. Zdrojowa 16a

1-31

1

25

19

Szkoła Podstawowa w Jaworniku oddział przedszkolny, Jawornik 293

1-16

1

25

20

Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach oddział przedszkolny, Krzyszkowice 368

1-31

1

25

21

Szkoła Podstawowa w Polance oddział przedszkolny, Polanka 71

1-13

1

25

22

Szkoła Podstawowa w Porębie oddział przedszkolny, Poręba 16

16-31

1

25

23

Szkoła Podstawowa w Zasani oddział przedszkolny, Zasań 91

1-9

1

25

24

Szkoła Podstawowa w Zawadzie oddział przedszkolny, Zawada 24

2-13

1

25

 

Myślenice; dnia 29 kwietnia 2021 r.


 

Download (PDF, 218KB)


Download (PDF, 323KB)


Szanowni Państwo!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, Wasze a także pracowników PS nr 2

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się i przestrzeganie

zasad przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola

obowiązujących od dnia 1 września 2020

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych (np. katar, kaszel, gorączka, wysypka itp.) sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zaleca się codzienne mierzenie temperatury dziecku w domu przed przyjściem do przedszkola celem minimalizowania ryzyka zakażenia.
 3. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Dzieci do przedszkola są przyprowadzone/odbierane przez osoby zdrowe.
 5. Rodzice/opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola, jak również przebywania w budynku przedszkola (maseczki zakrywające usta i nos).
 6. Przed wejściem do budynku  rodzice/opiekunowie muszą zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczoną informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe lub założyć rękawiczki.
 7. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci nie powinni podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m.
 8. Rodzic zgłasza domofonem przyjście dziecka do grupy i czeka w szatni na odbiór dziecka przez pomoc nauczyciela.
 9. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Ograniczona liczba osób przebywających w szatni może skutkować oczekiwaniem przed budynkiem przedszkola.
 10. Rodzice mogą poruszać się w przedszkolu w wyznaczonym ciągu komunikacyjnym czyli przedsionek, szatnia ewentualnie sekretariat. Mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sal.
 11. Rodzic zgłasza domofonem odbiór dziecka i czeka w szatni na dziecko przyprowadzone przez pomoc nauczyciela.