Wszystkim Tatusiomheart

w dniu Ich święta

najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, siły i pogody ducha

składa

społeczność przedszkolna

Przedszkola Samorządowego nr 2

 


Szanowni Rodzice!

We wtorek (22.06.)  w naszym przedszkolu odbędzie się w gronie przedszkolaków i nauczycieli „Pożegnanie Starszaków”.

Tego dnia prosimy o odświętne stroje dla dzieci we wszystkich oddziałach. Serdecznie dziękujemysmiley

 

Z przyjemnością informujemy Państwa, że na stronie internetowej przedszkola w zakładce Galeria Przedszkolaków zostały zamieszczone nagrania krótkich programów artystycznych (oddziału „Motylków” i „Biedronek”) z okazji Dnia Mamy i Taty.heart

Do obejrzenia programu artystycznego dzieci z oddziału „Pszczółek” zostanie Państwu podany link do strony w późniejszym terminie.

 


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spiesz sie!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021r.

Główny Urząd Statystyczny

 


DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Myślenicach informuje,  iż Przedszkole pełni dyżur wakacyjny w okresie od 02. 08 – 31.08 2021 r. w godzinach od 7.00 – 17.00.

W miesiącu lipcu Przedszkole będzie zamknięte.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego  przyjmowane są z góry do dnia 10 sierpnia 2021r.

Z poważaniem,
Monika Tula

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Myślenicach

 


[gview file="https://zpo1myslenice.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/Scan-komunikat.pdf"


Szanowni Państwo!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, Wasze a także pracowników PS nr 2

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się i przestrzeganie

zasad przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola

obowiązujących od dnia 1 września 2020

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych (np. katar, kaszel, gorączka, wysypka itp.) sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zaleca się codzienne mierzenie temperatury dziecku w domu przed przyjściem do przedszkola celem minimalizowania ryzyka zakażenia.
 3. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Dzieci do przedszkola są przyprowadzone/odbierane przez osoby zdrowe.
 5. Rodzice/opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola, jak również przebywania w budynku przedszkola (maseczki zakrywające usta i nos).
 6. Przed wejściem do budynku  rodzice/opiekunowie muszą zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczoną informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe lub założyć rękawiczki.
 7. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci nie powinni podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m.
 8. Rodzic zgłasza domofonem przyjście dziecka do grupy i czeka w szatni na odbiór dziecka przez pomoc nauczyciela.
 9. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Ograniczona liczba osób przebywających w szatni może skutkować oczekiwaniem przed budynkiem przedszkola.
 10. Rodzice mogą poruszać się w przedszkolu w wyznaczonym ciągu komunikacyjnym czyli przedsionek, szatnia ewentualnie sekretariat. Mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sal.
 11. Rodzic zgłasza domofonem odbiór dziecka i czeka w szatni na dziecko przyprowadzone przez pomoc nauczyciela.