Drodzy Rodzice !!!

W dniu 22.04.2021r. (czwartek) w naszym przedszkolu obchodzimy „Dzień Ziemi”. W każdym oddziale odbędą się zajęcia o charakterze proekologicznym. Wspólnie z dziećmi posadzimy „Coś zielonego”.

Zachęcamy, aby każdy przedszkolak miał na sobie jakiś zielony element garderoby.

Światowy Dzień Ziemi 2019


 

Drodzy Rodzice! Kochane Przedszkolaki!

Serdecznie zapraszamy do udziału w wewnątrzprzedszkolym Konkursie Piosenki Angielskiej dla Dzieci „My favorite song. Konkurs trwa od 12.04.2021r. do 21.04.2021r. do godz. 12.00. Ogłoszenie wyników odbędzie się 23.04.2021r. w Dzień Języka Angielskiego. Wiecej informacji w regulaminie konkursu zamieszczonym poniżej.
 
Nauczyciele

Mikrofon karaoke Roneberg 2020 z podświetleniem LED

Download (PDF, 84KB)

 


Download (PDF, 159KB)


Szanowni Rodzice! Drogie Dzieci!

Miło nam poinformować, iż Wewnętrzny Konkurs Plastyczny „Zaprojektuj logo przedszkola” został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęło 17 prac. Komisja konkursowa w składzie: Natalia Nowacka, Anna Żak, Halina Dyląg oraz Lucyna Pilch wyłoniła zgodnie z Regulaminem konkursu 4 pierwsze miejsce z każdej kategorii wiekowej, a następnie spośród pierwszych miejsc wytypowała Laureata – Zwycięzcę.

 Z przyjemnością ogłaszamy i gratulujemy:

I miejsce „3 latki” – Ignacy Gaczyński

I miejsce „4 latki” – Mikołaj Tula

I miejsce „5 latki” – Nadia Kania

I miejsce „6 latki” – Ewa Oprzędek

Laureat – Zwycięzca – Mikołaj Tula

Pierwsze miejsca oraz Laureat – Zwycięzca zostaną uhonorowane nagrodami, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia ufundowane przez Radę Rodziców. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w każdym oddziale po powrocie dzieci do stacjonarnego nauczania. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom – Przedszkolakom i Ich Opiekunom artystycznym za podjęte wyzwanie, poświęcony czas, zaangażowanie i wspaniałe pomysły.

Zdjęcia wszystkich prac konkursowych zostały zamieszczone w Galerii Przedszkolaków.

 


UWAGA!!!
NOWE OBOSTRZENIA

Na podstawie konferencji prasowej Premiera oraz Ministra Zdrowia, ogłoszono zamknięcie przedszkoli i żłobków od 27 marca br. do 18 kwietnia br.

W związku z tym w tym okresie opieka dla dzieci medyków i służb porządkowych będzie zapewniona w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Myślenicach, ul. Ogrodowa 7, tel./ 12 272 05 16 oraz w Żłobku Samorządowym w Myślenicach ul. 1000-lecia 18a, tel. 12 272 01 71.

Rodzice proszeni są o zgłaszanie dzieci do dyrektora w/w przedszkola i żłobka.

  Monika Tula

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2
w Myślenicach


Szanowni Rodzice!

W okresie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym  nr 2 w Myślenicach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 realizacja podstawy programowej będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W tym czasie nauczyciele będą Państwu przesyłać materiały edukacyjne do pracy z dziećmi w domu za pomocą poczty elektronicznej. Zachęcamy do skorzystania z podanych propozycji.

Z wyrazami szacunku,
Monika Tula

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Myślenicach

 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Uprzejmie informuję, iż od 1 marca 2021r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 17 marca 2021r. (środa) do godz. 12.00 odbędzie się rekrutacja do przedszkola z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

W tym okresie wnioski będą dostępne na stronie:

https://przedszkola-myslenice.nabory.pl

Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie zgodnie ze wskazówkami systemu. Wygenerowane, wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru (1 preferencji) w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2021 r. do godz.12.00.

2 kwietnia 2021r. o godz. 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 6 kwietnia 2021r. od godz. 9.00 do 16 kwietnia 2021r. do godz. 12.00 Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia elektronicznie.

19 kwietnia 2021r. godz. 12.00 przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Od 20 kwietnia 2021r. do 22 kwietnia 2021r. – Rekrutacja uzupełniająca.

23 kwietnia 2021r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

Grupa A – dzieci 5, 6 letnie: liczba wolnych miejsc 0

Grupa B – dzieci 3, 4 letnie: liczba wolnych miejsc 18

Monika Tula

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Myślenicach

 


Drodzy Rodzice !!!

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.05.2021 r. w oddziale III "Pszczółki" zostanie przeprowadzona innowacja pedagogiczna pod tytułem: "English around us – język angielski wokół nas", której autorem jest nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 2 w Myślenicach – Pani Anna Boczkaja, posiadająca kwalifikacje do nauczania języka angielskiego.

Projekt bazować będzie na wrodzonych zdolnościach małych dzieci do poznawania języka w sposób naturalny, spontaniczny poprzez codzienny kontakt z językiem.

Nauka języka angielskiego opierać się będzie na podstawowej działalności dziecka w wieku przedszkolnym, czyli na zabawie oraz ćwiczeniach, które dzieci lubią najbardziej – zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, gry i zabawy sytuacyjne oraz na innych aktywnościach – posiłki, czynności organizacyjne, czynności higieniczne.  Język angielski będzie traktowany jako codzienny sposób komunikacji nauczyciela z dziećmi. Innowacja będzie wprowadzana stopniowo, każdego dnia język angielski będzie korelowany z treściami edukacji przedszkolnej wyznaczonymi przez podstawę programową.

Cele główne innowacji:

 1. szeroko pojęte dobro wychowanków,
 2. podniesienie jakości pracy przedszkola,
 3. nowatorstwo,
 4. wprowadzenie dziecka w świat nauki języka angielskiego przez aktywną zabawę połączoną z ruchem, gry, piosenki, rymowanki i historyjki, bajki,
 5. uwrażliwienie na język angielski przez osłuchanie z nim dziecka.

Pod koniec maja 2021 r. zostanie przeprowadzona ankieta dla rodziców dzieci pięcio, sześcio – letnich mająca na celu uzyskanie informacji o efektach przeprowadzonej innowacji.

 


Download (PDF, 218KB)


Download (PDF, 323KB)


Szanowni Państwo!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, Wasze a także pracowników PS nr 2

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się i przestrzeganie

zasad przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola

obowiązujących od dnia 1 września 2020

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych (np. katar, kaszel, gorączka, wysypka itp.) sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zaleca się codzienne mierzenie temperatury dziecku w domu przed przyjściem do przedszkola celem minimalizowania ryzyka zakażenia.
 3. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Dzieci do przedszkola są przyprowadzone/odbierane przez osoby zdrowe.
 5. Rodzice/opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola, jak również przebywania w budynku przedszkola (maseczki zakrywające usta i nos).
 6. Przed wejściem do budynku  rodzice/opiekunowie muszą zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczoną informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe lub założyć rękawiczki.
 7. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci nie powinni podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m.
 8. Rodzic zgłasza domofonem przyjście dziecka do grupy i czeka w szatni na odbiór dziecka przez pomoc nauczyciela.
 9. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Ograniczona liczba osób przebywających w szatni może skutkować oczekiwaniem przed budynkiem przedszkola.
 10. Rodzice mogą poruszać się w przedszkolu w wyznaczonym ciągu komunikacyjnym czyli przedsionek, szatnia ewentualnie sekretariat. Mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sal.
 11. Rodzic zgłasza domofonem odbiór dziecka i czeka w szatni na dziecko przyprowadzone przez pomoc nauczyciela.