Kadra

Kadra Pedagogiczna

 

mgr Monika Tula – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach

 

Nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 5

mgr Maria Braś – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / wychowawca kl. I

mgr Barbara Kaperek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / wychowawca kl. II

mgr Agnieszka Syrek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / wychowawca kl. III

mgr Agnieszka Pabisz – Święch – nauczyciel języka angielskiego

mgr Marta Ratyńska – nauczyciel religii

 

Nauczyciele Przedszkole Samorządowe nr 2

mgr Anna Boczkaja – nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Magdalena Kocur – nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Anna Łętocha – nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Agnieszka Kochan- nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

Pracownicy obsługi i administracji ZPO nr 1:

  • Dorota Horabik
  • Lucyna Pilch
  • Teresa Stopka
  • Barbara Piwowar