O nas

JESTEŚMY PLACÓWKĄ:

 • Stwarzającą atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Zapewniającą stałą opiekę pedagogiczną podczas zajęć – zarówno w placówce jak i poza jej terenem.    
 • Integrującą oddziaływania wychowawcze domu , szkoły
  i przedszkola.
 • Umacniającą więzi rodzinne poprzez poznawanie
  i pielęgnowanie tradycji.
 • Kształtującą właściwe postawy w stosunku do innych osób
  oraz zainteresowania najbliższym środowiskiem.
 • Wprowadzającą dzieci w świat wartości uniwersalnych.
 • Zapewniającą warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka.
 • Zapewniającą optymalne warunki w zachowaniu zdrowia
  i bezpieczeństwa dzieci.