Kącik dla rodziców

 

ZGŁOSZENIE SZKODY NNW DZIECI I MŁODZIEŻY DO COMPENSA TU SA

Szkodę można zgłosić w jeden z trzech wybrany sposób:

1.Telefonicznie – dzwoniąc na numer 801 120 000 lub 22 501 61 00

2.E-mailem – wysyłając zgłoszenie na: dokumenty@compensa.pl

3.Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty oraz wypełniony formularz na adres:

COMPENSA TU SA Vienna Insurannce Group

Aleje Jerozolimskie 162,

02-342 Warszawa

4.On-line – na stronie http://www.compensa.pl/tabid/353/Default.aspx

NIEZBĘDNE INFORMACJE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY:

1.Data, godzina i miejsce wypadku

2.Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda

3.Dane osobowe Rodzica (PESEL, seria i numer dowodu osobistego)

4.Dane teleadresowe i PESEL Poszkodowanego

5.Okoliczności zaistnienia wypadku

6.Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia

7.Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia

8.Rodzaj doznanych obrażeń ciała

9.Numer konta do wypłaty odszkodowania.

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZMY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Kserokopia dowodu osobistego prawnego opiekuna.

2. Dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia, w tym w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu;

Dokumentacja musi zawierać diagnozę lekarską i potwierdzać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wskazanym zdarzeniem, a doznanym urazem.

3. Oryginalne rachunki i oryginalne dowody opłat (w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia).

W każdej chwili możecie Państwo sprawdzić status szkody dzwoniąc na numer:

801 120 000 lub 22 501 61 00

 

http://www.poradniamyslenice.pl/wp-content/uploads/2018/02/JESTEM_RODZICEM_DZIECKA_Z_DYSLEKSJ%C4%84_poprawiony.pdf

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/poradnik_rodo_ochrona-danych-osobowych-w-szkole_men-i-uodo.pdf

 

 

 

Na indywidualne konsultacje z nauczycielkami oddziału I mgr Annę Boczkaja w każdy wtorek i czwartek w godz. 15:30-16:00
i mgr Agnieszkę Kochan zapraszamy Rodziców w każdą środę i piątek w godz. 15:30 – 16:00.

Nauczycielka oddziału II mgr Magdaleną Kocur zaprasza zainteresowanych Rodziców na konsultacje indywidualne w poniedziałki i środy w godzinach 12:30 do 13:00.


W roku szkolnym 2018/2019 przedszkolaki będą pracować z pakietem edukacyjnym "Tropiciele" wydawnictwa WSiP.

Praca dydaktyczno – wychowawcza opierać się będzie o Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP.