Rekrutacja | Przedszkole

 HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 28 stycznia do 15 lutego 2019 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli
z wykorzystaniem systemu elektronicznego Vulcan rejestrując się przez stronę:

https://myslenice.przedszkola.vnabor.pl
lub
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice
.

od 1 marca do 30 marca 2019 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.

Od 1 kwietnia do 5 kwietnia 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8 kwietnia 2019 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

8 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15 kwietnia 2019 r.

7.

Rekrutacja uzupełniająca.

Od 15 kwietnia do 20 kwietnia 2019 r.

 

 

Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze.

Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYNE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

 1.  Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola/oddziału przedszkolnego, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola/oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

        W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym  w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ PUNKTU

 1.  

Wielodzietność rodziny kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

 1.  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

 1.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

 

        Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ PUNKTU

 

 1.  

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

30

 1.  

Dwóch rodziców pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym

12

 1.  

Wskazania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspierających rodzinę

8

 1.  

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

7

 1.  

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

3

 

 

 

ALL FOOTBALL — Areli https://www.cheapfootballshirtsvips.co.uk/ Sportswear United Kingdom Cheap Football Shirts shop:https://www.cheapfootballshirtsvips.co.uk/
It must be difficult attempting to provide you with a new football kit design. Whatever the occasion, customized T-shirts are perfect when a plain boring printed T-shirt simply won't do. From the cheap football shirts uk stadium stands to your front room couch, pay homage to the game with Nike® NFL sport kits , NFL hats , shirts and more Monaco Home Football Shirt 2018/2019 officially licensed NFL gear. Lamp Thought Icon Png Luxury 13 Sporty Soccer Football Icons Freebie Pinterest images and photos assortment that posted right here was fastidiously selected and uploaded by Rockymage crew after choosing the cheap Celtic football shirts ones which can be best among the others.
Shoulder numbers are normally 4" numbers, positioned 2" from the top of Celtic home Football Shirt 2018/2019 the shoulder on the custom football kit. We've got personal factories to supply soccer kits Q:How is the quality9 A:We only sale excellent football kits. Design customized camouflage kits , hoodies, t-shirts, hats and equipment so as to add extra fashion Celtic Away Football Shirt 2018/2019 to your crew's appearance. Take a minute to fill out the request kind with some data about your customized football uniforms.
Our personalised T-shirts have been examined Los Angeles Galaxy Home Shirt 2018/2019 for lasting efficiency as we all know how vital high quality is for you if you design your personal T-shirt. Peronalise T-shirts with your personal design or select PSV Eindhoven Home Football shirt 2018/2019 from a number of thousands of ready obtainable T-shirt design templates. Wooter Attire means that you can create absolutely customizable football uniforms. The VO2 Football Shirt Manchester United Away Pink Football Shirt 2018/2019 is the basic garment for every soccer crew.