Ramowy Rozkład Dnia Pszczółek i Krasnoludków

7:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów
i zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

8:00 – 8:45

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciel. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym.

8:45 – 9:00

Nabywanie nawyków higienicznych i kulturalnych, czynności związanych
z samoobsługą dziecka i przygotowanie do śniadania.

9:00 – 9:30

ŚNIADANIE

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Czynności sanitarno – higieniczne mycie zębów. Praca dyżurnych.

9:30 – 10:00

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grup. Nabywanie umiejętności przez działania. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Kontakt dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10:00 – 10:30

Dzieci starsze 5 i 6 letnie –  kontynuacja zajęcia dydaktyczno – wychowawczo praca z materiałami edukacyjnymi.

Dzieci młodsze 3 i 4 letnie – gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów
i zainteresowań dzieci.

10:30– 11:30

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze, spacery i wycieczki. ( w przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w sali). Zabawy ruchowe ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela.

11:30 – 11:45

Czynności higieniczne, kulturalne, związane z samoobsługą dziecka
i przygotowaniem do obiadu.

11:45 – 12:15

OBIAD Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.  Praca dyżurnych

12:15 – 13:45

12.15 –12.30(poniedziałek i środa) Dzieci młodsze 3 i 4 letnie- j. angielski/ dzieci 5 – 6 letnie – poobiedni relaks – słuchanie literatury dziecięcej, muzyki.

12.30-13.00 (poniedziałek i środa) Dzieci 5 – 6 letnie – j. angielski / dzieci młodsze 3 i 4 letnie – leżakowanie, poobiedni relaks – słuchanie literatury dziecięcej, muzyki/dzieci.

13.30-14.00 (środa) Dzieci 6-letnie- religia

12.00-12.30 (piątek) Dzieci 6-letnie- religia

13.00-13.45 Dzieci 5 – 6 letnie – kontynuacja zajęć wychowawczo – dydaktycznych. Zabawy dydaktyczne, gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne. Powtarzanie wprowadzonego materiału.

13:45 – 14:00

Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka, przygotowanie do podwieczorku.

14:00 – 14:20

PODWIECZOREK

Kształtowanie nawyku kulturalnego zachowanie się przy stole. Praca dyżurnych.

14:20 – 16:00

Udział w zajęciach dodatkowych.  Praca z dzieckiem zdolnym, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.


Godzina

Realizowana aktywność

11.45-12.15

Schodzenie się dzieci.  Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, wspólne zabawy przy udziale nauczyciela

Zabiegi porządkowe, higieniczne, czynności samoobsługowe

12.15-12.30

Zabawy integracyjne, zabawy i ćwiczenia poranne

12.30-13.30

Zajęcia z języka angielskiego z podziałem na grupy wiekowe (wtorek, czwartek), religia (środa).
Praca indywidualna z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Zabawy
i ćwiczenia logopedyczne/działania edukacyjne/Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe:

-obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia, wycieczki.

Zabiegi porządkowe, higieniczne, czynności samoobsługowe

13.30-14.00

Podwieczorek

14.00-14.15

Odpoczynek dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych

14.20-14.40

Zajęcia programowe

Realizacja treści programowych poprzez zajęcia dydaktyczne z różnych sfer aktywności dziecka, dostosowane do jego możliwości rozwojowych i wiekowych, prowadzone wg wybranego programu wychowania przedszkolnego:

– działania z całą grupą,

– działania zespołowe

– praca indywidualne

14.40-15.15

5-6 latki- zajęcia realizacja treści programowych za pomocą kart pracy

3-4 latki zabawy swobodne, aktywność twórcza dzieci

15.15-16.15

Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe oraz obserwacje w ogrodzie przedszkolnym
(w zależności od warunków pogodowych, zajęcia, gry i zabawy ruchowe odbywają się na świeżym powietrzu lub w sali)

16.15-16.45

Aktywność własna dzieci, zabiegi porządkowe, higieniczne, samoobsługowe, rozchodzenie się dzieci

W ramach podstawy programowej dzieci będą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego:

Dzieci młodsze 3-4 letnie – poniedziałek i środa 12.15-12.30

Dzieci starsze 5-6 letnie – poniedziałek i środa 12.30-13.00

Dzieci 6-letnie w religii:

środa- 13.30-14.00

piątek- 12.00-12.30

SmartLook on-display screen assist is obtainable on a PC, laptop or the TurboTax cell app. Free e-file — With TurboTax United States turbotax software shop:https://www.turbotax-shop.com State you possibly can e-file your return at no extra cost. Once you’ve got filed, you possibly can track your tax return online TurboTax Shop or on your cellphone with our TurboTax cellular app to know when your refund will hit your checking account. Not available for TurboTax Enterprise prospects.
This benefit is accessible with TurboTax Federal products except TurboTax Enterprise. We robotically switch your data to TurboTax State. TurboTax works laborious to safeguard your info so you possibly can file your taxes https://www.turbotax-shop.com/ confidently. Quicken and QuickBooks import not available with TurboTax put in on a Mac. TurboTax State coaches you step by step that can assist you get your taxes performed proper.
Security is constructed into all the things we do. TurboTax works onerous to safeguard your info so you may file your taxes confidently. Now, with TurboTax Stay, get a assessment of your return with an experienced CPA or EA reside on screen TurboTax Home & Business 2017 for complete peace of thoughts. About our TurboTax Product Consultants: Customer service and product support vary by time of 12 months.
Most Fashionable: TurboTax Deluxe is our hottest product among TurboTax On-line users with extra complex tax situations. Computerized Switch of Your Federal Information — Your federal information TurboTax Deluxe 2017 mechanically transfers into TurboTax State, so you don’t have to sort it twice. Refund Monitor — TurboTax State dynamically displays your tax savings to indicate how each deduction impacts your refund.
A giant head begin on this 12 months’s taxes Import prior-yr information from TurboTax and other Download TurboTax Deluxe 2017 main brands of tax software. Pay for TurboTax out of your federal refund: A $ Refund Processing Service payment applies to this payment method. TurboTax specialists are available to provide normal buyer help and support utilizing the TurboTax product. As soon as you have accomplished your federal tax return, we’ll mechanically transfer your data and give you the choice of finishing your state taxes using TurboTax.
Begin TurboTax now and put together your tax return for FREE. Our calculations are one hundred% accurate, guaranteed Plus, TurboTax is up-to-date with the most recent tax laws, so that you might Download TurboTax Home & Business 2017 be assured your taxes can be done right. Pays for itself (TurboTax Self-Employed): Estimates based on deductible enterprise bills calculated at the self-employment tax income charge (15.3%) for tax 12 months 2017.
Use your federal refund to pay for TurboTax. TurboTax gives you the power to get your taxes carried out right and your most refund, assured. Your TurboTax specialist will reply your questions Download TurboTax Premier 2017 and information you by drawing in your display screen. Quicken import not available for TurboTax Business. Some uncommon types are usually not supported in TurboTax Reside, resembling Foreign Earned Earnings.