II Pracowite pszczółki

Grupa II  ,, Pracowite Pszczółki”

Godziny pracy w oddziale II : 11:45 do  16:45

      RAMOWY ROZKŁAD DNIA w oddziale Pracowite Pszczółki

I Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze – 11.45 – 12.45

 1. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, wspólne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
 2. Działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i dla dzieci zdolnych.
 3. Zabawy integracyjne, zabawy i ćwiczenia poranne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne.
 4. Zabiegi porządkowe, higieniczne, czynności samoobsługowe.

II Zajęcia programowe 12.45 – 14.15

w tym o godz. 14.00 podwieczorek

 1. Realizacja treści programowych poprzez zajęcia dydaktyczne z różnych sfer aktywności dziecka, dostosowane do jego możliwości rozwojowych i wiekowych, prowadzone według wybranego programu wychowania przedszkolnego:
  – działania z całą grupą,
  – działania zespołowe,
  – praca indywidualna.
 2. Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe:
  – obserwacje przyrodnicze,
  – poznawanie najbliższego otoczenia,
  – wycieczki.
 3. Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

  

   III Czas na relaks – 14:15 – 15.45

1.Wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych.
2. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.
3. Realizacja pomysłów dzieci.
4. Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe oraz obserwacje w ogrodzie przedszkolnym.
5. Zabiegi porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

IV Aktywność własna dzieci, rozchodzenie się – 15.45 – 16.45