I Krasnoludki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 – 8.00 Gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
8.00 – 8.45 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciel. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym.
8.45 – 9.00 Nabywanie nawyków higienicznych i kulturalnych, czynności związanych z samoobsługą dziecka i przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.20 ŚNIADANIEDoskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9.20 – 11-30 Zajęcia wychowawczo –edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka różnych sferach rozwojowych. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze, spacery i wycieczki.( w przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w sali)
11.30 – 11.45 Czynności higieniczne, kulturalne, związane z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
11.45 – 12.15 OBIADKształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku
12.15 – 13.45

12.15 –12.30(poniedziałek i środa) Dzieci młodsze 3 i 4 letnie- j. angielski/ dzieci 5 – 6 letnie – poobiedni relaks – słuchanie literatury dziecięcej, muzyki.

12.30-13.00 (poniedziałek i środa) Dzieci 5 – 6 letnie – j. angielski / dzieci młodsze 3 i 4 letnie – leżakowanie, poobiedni relaks – słuchanie literatury dziecięcej, muzyki/dzieci.

13.30-14.00 (środa) Dzieci 6-letnie- religia

12.00-12.30 (piątek) Dzieci 6-letnie- religia

13.00-13.45 Dzieci 5 – 6 letnie – kontynuacja zajęć wychowawczo – dydaktycznych. Zabawy dydaktyczne, gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne. Powtarzanie wprowadzonego materiału.

13.45 – 14.00 Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka, przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.20 PODWIECZOREKKształtowanie nawyku kulturalnego zachowanie się przy stole.
14.20 – 16.00 Udział w zajęciach dodatkowych. Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe.