Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Zdarzenie – czynność Termin

1. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć edukacyjnych

2 IX 2019

26 VI 2020

2. Zakończenie pierwszego semestru 31 I 2020
3. Klasyfikacja śródroczna 23 I 2020
4. Ferie zimowe dla województwa małopolskiego 27 I – 9 II 2020

5. Przerwy świateczne:

 • zimowa

 

 • wiosenna

 

23-31 XII 2019    

 

9-14 IV 2020

6. Rekolekcje wielkopostne  

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w naszej szkole (zgodnie z Rozporzadzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godz. 8.00 – 13.00

31 X 2019

2 I 2020

3 I 2020

4 V 2020

12 VI 2020

8. Ferie letnie

27VI-31VIII 2020    

 

Kalendarz wycieczek szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Tematyka Termin realizacji
 1.  

Szkolna wycieczka piesza na polanę „Mikołaj" w Myślenicach

16 IX-zreal.
 1.  
Wycieczka autokarowa do Ojcowskiego Parku Narodowego X odwołana
 1.  
Przejście Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w naszym mieście X-zreal.
 1.  
„Strefa czasu wolnego” – poznanie oraz korzystanie z terenów i obiektów rekreacyjno – sportowych w naszym mieście cały rok
 1.  
„Z kulturą na Ty” – kino, teatr, muzeum, biblioteka itp. wg potrzeb i ofert
 1.  
Wycieczka autokarowa dwudniowa do Kopalni Soli w Bochni

III/IV

 

Kalendarz imprez szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Tematyka
1. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 2IX-zreal.
2. Ślubowanie uczniów klasy I pod hasłem „Ślubuję mojej Ojczyźnie, Szkole i Rodzinie" 15X-zreal.
3. Apel z okazji Narodowego Święta Niepodlgłości „Nasza Niepodległa" 8 XI-zreal.
5. „Andrzejki" – w Parku Rozrywki Dziecięcej HIPIHOP w Myślenicach 25XI-zreal.
6.  „Mikołajki" wyjście do kina 6XII-zreal.
7. Rodzinne kolędowanie 19XII-zreal.
8. Szkolne spotkanie wigilijne

20XII-zreal.

9. Bal karnawałowy w budynku OSP Dolne Przedmieście

14I-zreal.

10. Powitanie wiosny III
11. „Międzynarodowy Dzień Ziemi”

IV

12. „Dzień Dziecka”  – gry, zabawy i konkursy sprawnościowe na świeżym powietrzu VI
13. Piknik pod hasłem „Żyjmy zdrowo"

VI

14. Zakończenie roku szkolnego 26VI

 

 

Zestaw programów nauczania na rok szkolny 2019/2020

Edukacja wczesnoszkolna (I-etap edukacyjny)

Lp.

klasa

przedmiot

nazwa programu

autorzy

wydawnictwo

Nr w zestawie szkolnym

 1.  

I -III

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia –edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz Odkrywców”

dr Teresa Janicka – Panek

Nowa Era

1/2019/2020

 1.  

I – III

 Religia

„W drodze do Wieczernika”
AZ – 1 – 01/10

 

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

WAM

2/2019/2020

 1.  

I – III

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla pierwszego etapu wczesnoszkolnego – klas I – III zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 r.

Dorota Sikora – Banasik

Nowa Era

3/2019/2020