Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Zdarzenie – czynność Termin

1. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć edukacyjnych

2 IX 2019

26 VI 2020

2. Zakończenie pierwszego semestru 31 I 2020
3. Klasyfikacja śródroczna 23 I 2020
4. Ferie zimowe dla województwa małopolskiego 27 I – 9 II 2020

5. Przerwy świateczne:

  • zimowa

 

  • wiosenna

 

23-31 XII 2019    

 

9-14 IV 2020

6. Rekolekcje wielkopostne  

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w naszej szkole (zgodnie z Rozporzadzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godz. 8.00 – 13.00

31 X 2019

2 I 2020

3 I 2020

4 V 2020

12 VI 2020

8. Ferie letnie

27VI-31VIII 2020    

 

Kalendarz wycieczek szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Tematyka Termin realizacji
  1.  

Szkolna wycieczka piesza na polanę „Mikołaj" w Myślenicach

16 IX-zreal.
  1.  
Wycieczka autokarowa do Ojcowskiego Parku Narodowego X
  1.  
Przejście Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w naszym mieście X/XI
  1.  
„Strefa czasu wolnego” – poznanie oraz korzystanie z terenów i obiektów rekreacyjno – sportowych w naszym mieście cały rok
  1.  
„Z kulturą na Ty” – kino, teatr, muzeum, biblioteka itp. wg potrzeb i ofert
  1.  
Wycieczka autokarowa dwudniowa

VI

 

Kalendarz imprez szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Tematyka
1. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 2IX-zreal.
2. Ślubowanie uczniów klasy I pod hasłem „Ślubuję mojej Ojczyźnie, Szkole i Rodzinie" 15X
3. Apel z okazji Narodowego Święta Niepodlgłości „Nasza Niepodległa" 8 XI
5. „Andrzejki" – w Parku Rozrywki Dziecięcej HIPIHOP w Myślenicach 25XI
6.  „Mikołajki" wyjście do kina 6XII
7. Szkolne spotkanie wigilijne

20XII

8. Bal karnawałowy w budynku OSP Dolne Przedmieście

14/15I

9. Powitanie wiosny III
10. „Międzynarodowy Dzień Ziemi”

IV

11. „Dzień Dziecka”  – gry, zabawy i konkursy sprawnościowe na świeżym powietrzu VI
12. Piknik pod hasłem „Żyjmy zdrowo"

VI

13. Zakończenie roku szkolnego 26VI