Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Zdarzenie – czynność Termin

1. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć edukacyjnych

3 IX 2018

21 VI 2019

2. Zakończenie pierwszego semestru 31 I 2019
3. Klasyfikacja śródroczna 29 I 2019
4. Ferie zimowe dla województwa małopolskiego 14-27 I 2019

5. Przerwy świateczne:

 • zimowa

 

 • wiosenna

 

22-31 XII 2018     

 

18-23 IV 2019

6. Rekolekcje wielkopostne  

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w naszej szkole (zgodnie z Rozporzadzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w godz. 8.00 – 13.00

31 X 2018

2 XI 2018

2 I 2019

17 IV 2019

2 V 2019

8. Ferie letnie 22VI-31VIII 2019     

 

Kalendarz wycieczek szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Tematyka Termin realizacji
 1.  

Szkolna wycieczka piesza na polanę „Mikołaj" w Myślenicach

11IX-zreal.
 1.  
Wycieczka autokarowa do Kopalni Soli w Wieliczce -„Odkrywamy Solilandię” 22X-zreal.
 1.  
Przejście Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w naszym mieście XI/nie odbyło się
 1.  
„Strefa czasu wolnego” – poznanie oraz korzystanie z terenów i obiektów rekreacyjno – sportowych w naszym mieście cały rok
 1.  
„Z kulturą na Ty” – kino, teatr, muzeum, biblioteka itp. wp potrzeb i ofert
 1.  
Wycieczka autokarowa dwudniowa do Wrocławia

27 i 28V-zreal.

 

Kalendarz imprez szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Tematyka
1. Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 IX-zreal.
2. Ślubowanie uczniów klasy I pod hasłem „Ślubuję mojej Ojczyźnie, Szkole i Rodzinie" 18X-zreal.
3. Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodlgłości w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dolne Przedmieście pod hasłem „Nasza Niepodległa" 14XI-zreal.
5. „Andrzejki z czarodziejem" – spotkanie z iluzjonistą na terenie szkoły 23XI-zreal.
6.  „Mikołajki" w Parku Rozrywki Dziecięcej HIPIHOP w Myślenicach 4XII-zreal.
7. Szkolne spotkanie wigilijne

21XII-zreal.

8. Bal karnawałowy przy dźwiękach muzyki zespołu „Silvestro Band”

29I-zreal.

9. Powitanie wiosny 21III-zreal.
10. „Międzynarodowy Dzień Ziemi”

przerwa świąt.IV

11. „Dzień Dziecka”  – gry, zabawy i konkursy sprawnościowe na świeżym powietrzu 3VI-zreal.
12. Piknik pod hasłem „Żyjmy zdrowo"

nie odbył się

13. Zakończenie roku szkolnego 19VI-zreal.

 

Harmonogram obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

Nazwa placówki:   Zespół Placówek Oświatowych nr 1

                                Szkoła Podstawowa nr 5

                                w Myślenicach

lp.

rodzaj przedsięwzięcia

forma relizacji

termin

zasięg

1.

„Polska  sercu memu bliska” – rodzinne układanie utworu poetyckiego na 100 – lecie Niepodległej (wiersz, rymowanka, fraszka)

 • szkolny konkurs literacki dla uczniów kl. I – III i ich Rodzin

II/III 2018-zreal.

uczniowie kl. I – III SP nr 5 i ich Rodziny

2.

Happening uliczny „Marsz dla Niepodległej” z okazji Dnia Flagi

 • przemarsz ulicami Myślenic uczniów kl. I – III niosących flagi, biało – czerwone balony, transparenty; krótki program artystyczny na rynku

koniec IV/V 2018-zreal.

uczniowie kl. I – III SP nr 5, mieszkańcy miasta

3.

„Polska od gór do morza”

w fotografii na 100 – lecie Niepodległej

 • międzyszkolny konkurs fotograficzny dla uczniów

 kl. I – III

VI/IX 2018-zreal.

uczniowie kl. I – III z miasta i gminy Myślenice

 1.  

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 z uwzględnieniem 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

 • program artystyczny w wykonaniu uczniów kl. II i III

IX 2018-zreal.

uczniowie kl. I – III SP nr 5 i ich Rodziny

 1.  

„Ślubuję mojej Ojczyźnie, Szkole
i Rodzinie”

 • ślubowanie uczniów kl. I

18 X 2018-zreal.

uczniowie kl. I SP nr 5 i ich Rodziny

 1.  

Czcimy Miejsca Pamięci Narodowej w Myślenicach

 • przejście szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w naszym mieście; zapalenie zniczy, złożenie kwiatów, uczczenie minutą ciszy

X/XI 2018/ nie odbyło się

uczniowie kl. I – III SP nr 5

 1.  

Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dolne Przedmieście pod hasłem „Nasza Niepodległa”

 • montaż słowno – muzyczny

 o charakterze interaktywnym
(z włączeniem widowni); wykorzystanie okazjonalnych śpiewników patriotycznych

14XI 2018-zreal.

uczniowie kl. I – III SP nr 5 i ich Rodziny, zaproszeni goście

 1.  

Wizyta w Muzeum Niepodległości w Myślenicach – podsumowanie obchodów

 • wycieczka do Muzeum Niepodległości i udział w lekcji muzealnej wg oferty

11XII 2018-zreal.

uczniowie kl. I – III SP nr 5